Leesplezier

Leesplezier

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kinderen kunnen leren lezen, als je ze maar voldoende tijd en goede instructies geeft. Je leert namelijk lezen door te lezen, dat is de kern van het LIST-project dat al enkele jaren loopt in onze school.

De kern van LIST is dat kinderen boeken kiezen en lezen die passen bij hun eigen leeftijd.

De focus ligt dus niet op leesmoeilijkheden, maar op motivatie. Het doel van het leesonderwijs is namelijk niet het aanleren van een techniek, maar het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun leesvaardigheid gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier. 

Er zijn drie programma's:

  • voorbereidend lezen (derde kleuterklas)
  • lezen (eerste leerjaar)
  • vloeiend lezen (de andere leerjaren) 

Eerst lezen de kinderen in duo's hardop in zelfgekozen boeken. Als dat vlot genoeg gaat, lezen ze in stilte. 

De opbouw van een LIST-les:

Een LIST-les duurt 35 minuten.

  • Een mini-les door de leerkracht (5 minuten): voorlezen, spreken over leesbeleving (hoe kies ik een boek , wat doet een boek met me?), focus op een specifiek 'leesdoel' (bv. wie is de hoofdpersoon, wat wil de schrijver van het boek vertellen?)

  • Zelf hardop of stil lezen (ononderbroken gedurende 20 minuten). De leerkracht leest ook, of ondersteunt leerlingen die moeilijk aan het lezen raken.

  • Een gezamenlijke afsluiting (10 minuten): vanuit de mini-les en de boeken die kinderen lezen volgt een gesprek, boekreclame, zelfevaluatie, ...

Leerlingen die ondanks bovenstaande aanpak niet genoeg vorderen, krijgen extra leesinstructie in een kleine groep aangeboden.

Elke klas heeft een uitgebreide collectie boeken en we gaan ook regelmatig met de kinderen naar de openbare bibliotheek. Zo leren we de leerlingen bewust boeken kiezen.

 

Leesplezier2

Wetenschappelijk onderbouwd.

LIST staat voor 'Leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering' of ook wel voor 'Lezen IS Top'. Het is een wetenschappelijk onderbouwd project.

Dagelijks tien minuten lezen met je kind!
Het lijkt zo simpel, maar hoe oefen je dan effectief en wat gebruik je om te oefenen? Hoe motiveer je jouw kind en hoe houd je  het oefenen leuk en gezellig?
Enkele tips en ideeën vind je in deze folder terug.
Veel leesplezier! 

Klik hier voor tips om samen met je kind te genieten van veel leesplezier.

Brede School

Homepagina

XCL Wegwijs